Strona główna


Oferty:
mieszkania
domy
działki gruntowe
lokale użytkowe
obiekty przemyslowe
oferty specjalne
oferta dnia

USŁUGI W ZAKRESIE

WYCENY NIERUCHOMOŚCI POŚREDNICTWO

Określanie wartości:
gruntów
budynków, budowli oraz lokali
maszyn i urzadzeń
rzeczy trwale z gruntem związanych
Dla celów:
skarbowo - podatkowych
zabezpieczeń kredytowych
wykupu, uwłaszczeń i wywłaszczeń
amortyzacji i aportów niepieniężnych
aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
opłat adiacenckich
renty planistycznej dodatniej i ujemnej
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
kupna - sprzedaży
inne

opinie w procesie postępowania sądowego  kupno, sprzedaż, wynajem, zamiana
  doradztwo inwestycyjne
  porady w sprawach obrotu nieruchomościami


Ryszard Wiecha, ul. Wolności 8/10, 46-300 Olesno, tel./fax (+34) 358 49 80, tel. kom. 0 605 200 760, tel. dom. (+34) 359 79 29